saldeo

System elektronicznego obiegu faktur Saldeo Smart – Najważniejsze funkcje

System elektronicznego obiegu faktur Saldeo Smart to nowoczesne narzędzie zaprojektowane z myślą o firmach i biurach rachunkowych. Dzięki zaawansowanej technologii OCR oraz integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), Saldeo Smart umożliwia automatyczne odczytywanie, przetwarzanie i archiwizację faktur. To kompleksowe rozwiązanie wspiera efektywność operacyjną, zwiększa precyzję w zarządzaniu dokumentacją finansową oraz zapewnia pełną zgodność z przepisami prawnymi. Przekonaj się, jak Saldeo Smart może usprawnić procesy księgowe w Twojej firmie.

Czym jest system elektronicznego obiegu faktur Saldeo Smart?

System elektronicznego obiegu faktur Saldeo Smart to zaawansowane narzędzie, które wspiera firmy i biura rachunkowe w zarządzaniu dokumentacją finansową. Ponadto, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak OCR (Optical Character Recognition), system ten umożliwia automatyczne odczytywanie, przetwarzanie oraz archiwizację faktur. Co więcej, Saldeo Smart integruje się z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz wieloma popularnymi programami księgowymi, co pozwala na płynne zarządzanie e-fakturami oraz ich obiegiem w firmie.

Saldeo Smart to nie tylko prostota i efektywność, ale także bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami prawnymi. Dzięki temu systemowi, firmy mogą zredukować czasochłonne czynności manualne, a także minimalizować błędy oraz oszczędzać cenne zasoby. Dodatkowo, system wspiera pełną przejrzystość procesów, umożliwiając monitorowanie dokumentów na każdym etapie ich obiegu, co znacząco usprawnia codzienną pracę oraz zarządzanie dokumentacją.

System elektronicznego obiegu faktur Saldeo Smart oferuje:
– Automatyczne odczytywanie faktur i dokumentów za pomocą technologii OCR.
– Integrację z systemami księgowymi i KSeF.
– Elektroniczne archiwum dokumentów dostępne 24/7.
– Intuicyjny obieg dokumentów z możliwością weryfikacji i zatwierdzania na różnych etapach.
– Bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami prawnymi.

Technologia OCR i jej zastosowanie

Technologia OCR (Optical Character Recognition) jest kluczowym elementem systemu Saldeo Smart, ponieważ umożliwia automatyczne odczytywanie oraz przetwarzanie danych z faktur oraz innych dokumentów. Dzięki technologii OCR, system jest w stanie rozpoznawać tekst z zeskanowanych dokumentów i konwertować go na dane cyfrowe, co znacznie przyspiesza proces księgowania oraz eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych.

Saldeo Smart wykorzystuje OCR do odczytywania różnych typów faktur, w tym VAT, zaliczkowych, korekt, proform oraz faktur walutowych i zagranicznych. Dodatkowo, system potrafi również odczytywać wyciągi bankowe oraz pozycje towarowe z faktur, co dodatkowo usprawnia procesy księgowe oraz finansowe w firmie. Dzięki tej technologii, użytkownicy mogą szybko oraz dokładnie przetwarzać duże ilości dokumentów, co przekłada się na większą efektywność oraz precyzję w zarządzaniu finansami.

Główne korzyści z zastosowania technologii OCR w Saldeo Smart:
– Automatyczne odczytywanie danych znacznie przyspiesza procesy księgowe.
– Eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych.
– OCR obsługuje faktury VAT, zaliczkowe, korekty, proformy, faktury walutowe i zagraniczne oraz wyciągi bankowe.
– Dane odczytane za pomocą OCR mogą być automatycznie przetwarzane i księgowane, co minimalizuje manualne interwencje.

Technologia OCR jest fundamentem zaawansowanych możliwości systemu Saldeo Smart, który wspiera firmy i biura rachunkowe w codziennym zarządzaniu dokumentacją i finansami, przynosząc wymierne korzyści operacyjne i finansowe.

Integracje księgowe

Jednym z kluczowych atutów systemu Saldeo Smart jest jego zdolność do integracji z szeroką gamą programów księgowych oraz systemów ERP. Dzięki temu, dane z faktur i innych dokumentów mogą być automatycznie przesyłane do systemów księgowych, co znacząco upraszcza procesy księgowe i eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. System integruje się z ponad 40 programami księgowymi, co czyni go niezwykle wszechstronnym narzędziem dla firm o różnych potrzebach.

Główne integracje oferowane przez Saldeo Smart:
– Umożliwia płynne przesyłanie danych i dokumentów, co przyspiesza procesy księgowe.
– Integracja z Symfonią zapewnia pełną zgodność i automatyzację księgowania.
– Łatwe przenoszenie danych do popularnych systemów InsERT.
– Wsparcie dla zaawansowanych funkcji księgowych i operacyjnych.
– Integracja z systemem klasy ERP dla dużych firm.
– Zapewnia pełną automatyzację księgowania i zarządzania dokumentami.

Saldeo Smart nie ogranicza się tylko do programów księgowych. System oferuje również integracje z innymi kluczowymi usługami zewnętrznymi, takimi jak:
– Automatyczne aktualizowanie kursów z NBP, wspierające międzynarodowe transakcje finansowe.
– Dostęp do białej listy podatników oraz weryfikacja statusu VAT.
– Weryfikacja statusu podmiotów gospodarczych w bazie VIES.
– Szybkie i bezpieczne płatności online dla wystawianych faktur.
– Pobieranie danych kontrahenta po numerze NIP z GUS, usprawniające weryfikację i analizę danych biznesowych.

Korzyści z integracji Saldeo Smart:
– Bezproblemowe przesyłanie danych i dokumentów eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych.
– Szybsze procesy księgowe dzięki automatyzacji i integracji.
– Redukcja błędów związanych z manualnym księgowaniem.
– Szeroka gama integracji z programami księgowymi i usługami zewnętrznymi.

Łatwość weryfikacji i przeglądania dokumentów

System elektronicznego obiegu faktur Saldeo Smart zapewnia intuicyjny i efektywny sposób weryfikacji oraz przeglądania dokumentów. Dzięki zaawansowanym funkcjom obiegu dokumentów, użytkownicy mogą na bieżąco monitorować status faktur i innych dokumentów, co zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę nad procesami. Ponadto, system ten umożliwia szybkie oraz dokładne zarządzanie dokumentacją, co dodatkowo usprawnia codzienne operacje.

Kluczowe funkcje weryfikacji i przeglądania dokumentów w Saldeo Smart:
– System oferuje zaawansowane narzędzia wyszukiwania, które umożliwiają szybkie odnalezienie potrzebnych dokumentów. Wyszukiwarki działają na podstawie różnych kryteriów, takich jak numer faktury, data wystawienia, kontrahent czy kwota.
– Wszystkie dokumenty są przechowywane w bezpiecznym, elektronicznym archiwum, które jest dostępne 24/7. Użytkownicy mogą łatwo przeglądać historię dokumentów i ich statusy.
– Saldeo Smart umożliwia definiowanie ścieżek akceptacji dla różnych typów dokumentów, co pozwala na ich weryfikację i zatwierdzanie na różnych etapach. Użytkownicy mogą na bieżąco śledzić, kto i kiedy zatwierdził dany dokument.
– Możliwość dodawania komentarzy i notatek do dokumentów ułatwia komunikację między pracownikami oraz pozwala na dokładniejsze śledzenie procesu weryfikacji.
– System automatycznie generuje powiadomienia i alerty, przypominając użytkownikom o konieczności weryfikacji lub zatwierdzenia dokumentów. To pomaga w utrzymaniu płynności procesów i zapobiega opóźnieniom.

Korzyści z łatwości weryfikacji i przeglądania dokumentów:
– Możliwość śledzenia statusów dokumentów i ścieżek akceptacji zapewnia pełną kontrolę nad procesami.
– Elektroniczne archiwum gwarantuje bezpieczeństwo dokumentów i łatwy dostęp do historii.
– Szybka weryfikacja i przeglądanie dokumentów zwiększa efektywność pracy i skraca czas potrzebny na obsługę dokumentacji.
– Komentarze, notatki oraz powiadomienia wspierają lepszą współpracę i koordynację między pracownikami.

Saldeo Smart to kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza zarządzanie dokumentacją, zwiększa efektywność operacyjną oraz zapewnia pełną kontrolę nad procesami księgowymi. Dzięki zaawansowanym funkcjom weryfikacji oraz przeglądania dokumentów, system ten staje się nieocenionym narzędziem dla każdej firmy oraz biura rachunkowego. Dodatkowo, system wspiera optymalizację procesów, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.

Integracja z KSeF

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) jest jednym z kluczowych elementów systemu Saldeo Smart. Dzięki tej funkcjonalności, firmy mogą zarządzać e-fakturami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, co zapewnia pełną transparentność oraz zgodność z regulacjami. Co więcej, integracja z KSeF ułatwia proces przesyłania, odbierania oraz archiwizowania faktur elektronicznych, co znacząco usprawnia zarządzanie dokumentacją finansową. Dodatkowo, system zapewnia pełną przejrzystość wszystkich operacji związanych z e-fakturami, co zwiększa efektywność pracy.

Główne zalety integracji z KSeF
– Saldeo Smart automatycznie przesyła i odbiera faktury z KSeF, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych. To zapewnia większą dokładność i skraca czas potrzebny na obsługę dokumentów.
– System zapewnia pełną zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi e-faktur. Dzięki integracji z KSeF, firmy mogą być pewne, że ich procesy księgowe są zgodne z obowiązującymi przepisami.
– Faktury przesyłane do KSeF mogą być automatycznie księgowane, co dodatkowo upraszcza procesy księgowe i minimalizuje ryzyko błędów.
– Użytkownicy mogą na bieżąco monitorować statusy faktur przesyłanych do KSeF, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem obiegu dokumentów.
– Elektroniczny obieg faktur w systemie Saldeo Smart gwarantuje bezpieczeństwo danych i ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Integracja z KSeF w Saldeo Smart to nie tylko zgodność z regulacjami, ale także znaczące usprawnienie procesów księgowych i administracyjnych. Dzięki temu firmy mogą zredukować czas i koszty związane z ręcznym przetwarzaniem faktur, co pozwala skupić się na bardziej strategicznych aspektach działalności.

System elektronicznego obiegu faktur – Najczęstsze pytania

Jak działa technologia OCR w Saldeo Smart?
Technologia OCR (Optical Character Recognition) w Saldeo Smart umożliwia automatyczne odczytywanie danych z faktur i innych dokumentów. System skanuje dokumenty, rozpoznaje tekst, a następnie przekształca go w dane cyfrowe, które mogą być automatycznie przetwarzane oraz księgowane. To znacząco przyspiesza procesy księgowe i eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych, co dodatkowo zwiększa efektywność pracy.

Czy Saldeo Smart integruje się z moim programem księgowym?
Saldeo Smart integruje się z ponad 40 programami księgowymi, w tym popularnymi systemami, takimi jak Comarch ERP, Symfonia, enova365, SAP Business One i wiele innych. Integracja umożliwia automatyczne przesyłanie danych z faktur do systemów księgowych, co upraszcza procesy księgowe oraz zwiększa efektywność. Dodatkowo, dzięki tej integracji, firmy mogą znacznie zredukować czasochłonne czynności manualne.

Jakie są korzyści z integracji z KSeF?
Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) zapewnia pełną zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi e-faktur. Umożliwia automatyczne przesyłanie i odbieranie faktur, automatyczne księgowanie oraz monitorowanie statusów faktur. To wszystko przyczynia się do zwiększenia efektywności i dokładności procesów księgowych.

Jak system Saldeo Smart wspiera weryfikację i przeglądanie dokumentów?
System Saldeo Smart oferuje zaawansowane narzędzia wyszukiwania, które umożliwiają szybkie odnalezienie potrzebnych dokumentów. Elektroniczne archiwum dokumentów zapewnia dostęp do historii dokumentów 24/7, a system akceptacji pozwala na weryfikację i zatwierdzanie dokumentów na różnych etapach. Powiadomienia i alerty pomagają w utrzymaniu płynności procesów i zapobiegają opóźnieniom.

Jak mogę zacząć korzystać z Saldeo Smart?
Aby rozpocząć korzystanie z Saldeo Smart, wystarczy skontaktować się z naszym zespołem, który pomoże w wyborze odpowiedniego pakietu i przeprowadzi przez proces wdrożenia. Nasz system jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, co pozwala szybko rozpocząć korzystanie z jego zaawansowanych funkcji.

Kategorie

Korzyści z Systemu Saldeo

Saldeo Smart dla biur rachunkowych

Saldeo Smart dla firm i przedsiębiorstw

Chmura tagów

Scroll to Top

SMART Automatyzacje

Asystent biura

Asystent
biura

Asystent księgowego

Asystent
księgowego

Specjalista

Ekspert

OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych)

w ramach 20 kredytów mies.

OCR wyciągów bankowych

-

OCR pozycji towarowych z faktur

-

dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

OCR kodów kreskowych

-

dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

Automaty księgujące oparte o dane nagłówkowe faktur

w ramach 20 kredytów mies.

Podstawowe analizatory księgowe (ZUS DRA, KEDU, JPK)

dla 3 klientów

Indywidualne analizatory księgowe

-

-

dodatkowo płatne

dodatkowo płatne

Wysyłanie faktur sprzedaży do KSeF

dla 3 klientów

Pobieranie faktur zakupowych i sprzedażowych z KSeF

w ramach 20 kredytów mies.

Automaty księgujące oparte o dane nagłówkowe faktur z KSeF

w ramach 20 kredytów mies.